Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, Şef Gibi tarafından internet sitesi ziyaretçilerinin gizliliğine gösterilen özeni ifade etmek ve bu kişilerin gizliliklerinin ne şekilde korunduğunu açıklamak üzere hazırlanmıştır. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, Şef Gibi işbu Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir.

Ziyaretçiler burada yer alan Gizlilik Politikası’nı kabul ederler.

Veri İşleme

Şef Gibi, ziyaretçilerin özel hayatına ve kişisel verilerinin gizliliğine önem verir.

Bu internet sitesi, ziyaretçilerin IP adresleri aracılığıyla ziyaret bilgilerini otomatik olarak toplayabilir. İnternet sitesi tarafından toplanan bu veriler Şef Gibi’nin sunucularına iletilir ve saklanır. Söz konusu veriler, ziyaretçi sayısı ve konum bilgilerini, ziyaretçilerin internet sitesindeyken gerçekleştirdikleri eylemleri takip etmek gibi anonim istatistiksel analizler için saklanabilir, kullanılabilir, işlenebilir, yurtdışı ile paylaşılabilir. Şef Gibi, bu bilgileri internet sitesini ziyaret eden kişiler ile Şef Gibi arasındaki iletişimin güçlenmesi amacıyla saklayabilir, kullanabilir, işleyebilir, yurtdışı ile paylaşabilir.

Şef Gibi’nin bu tür analizler yapmaktaki amacı, internet sitesi ziyaretçilerine daha iyi hizmet sağlayabilmek için internet sitesini geliştirmek ve güncellemektir. Şef Gibi, bu verileri başka bir amaçla kullanılmayacağını ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını beyan eder.

Ziyaretçi’nin aşağıdaki hakları bulunmaktadır:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Çerezler

Bu internet sitesi tarafından çerez kullanımına izin verilebilir ve kullanılabilir. İnternet sitesi tarafından ziyaretçilerin sonraki ziyaretlerinde hatırlanabilmesi için çerez kullanabilir.
Ziyaretçiler, internet sitesindeki çerezleri devre dışı bırakabilir ya da engelleyebilir. Bilgisayarlarında çerez kullanımını devre dışı bırakmış ziyaretçiler de internet sitesini kullanmaya devam edebilecektir.

İletişim

Bir ziyaretçinin internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak Şef Gibi ile iletişime geçmesi hâlinde, ziyaretçi tarafından sağlanan bilgi ve veriler yalnızca talebinizi karşılamak için kullanılır. İletişim bilgileri, ziyaretçiyle iletişime geçmek dışında başka bir amaç için kullanılmaz ya da üçüncü kişilere aktarılmaz.
Tüm ziyaretçiler, Şef Gibi tarafından kendileri hakkında tutulan kişisel bilgileri görmek, değiştirmek, güncellemek, eklemelerde bulunmak, işlenmelerini engellemek ya da silmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak talepte bulunabilirler.

İletişim Bilgileri:

Salt Mutfak İşleri A.Ş.
Adres: Yeşilce Mh. Emirşah Sk. No: 21/1 Kağıthane, İstanbul 34418
E-mail: info@sefgibi.com